viernes, 29 de octubre de 2010

El 49% dels llocs de treball creats a l'Estat espanyol ho són a Catalunya


La taxa d'atur arriba al 17,4% a la Catalunya del Sud i al 19,8% a Espanya

Divendres, 29.10.2010. 07:15
Oficina del Servei Català 
d'Ocupació © Servei Català 
d'Ocupació
La Catalunya del sud està donant els millors indicis de recuperació en matèria d'ocupació de tot l'Estat espanyol, com ho indiquen les dades comunicades aquest dijous. Durant el tercer trimestre d'aqueix any 2010, el nombre d'aturats s'ha reduït de 34.500 persones, segons l'Institut Nacional d'Estadística espanyol (INE). Al mateix temps, el conjunt de l'Estat espanyol ha manifestat 70.800 creacions de llocs de treball, el que arriba a significar que l'economia sud-catalana ha aglutinat el 48,7% de les feines noves de tot el territori estatal. Aquest lideratge posa de manifest una realitat diferenciada a la Catalunya del sud, on els efectes de la crisi econòmica, tot i un impacte major, no deixen de ser relatius en comparació amb l'Espanya global. A desgrat d'aquest vigor, la taxa d'ocupació sud-catalana continua alta, amb un 17,41%, corresponent a 669.400 persones, mentre que Espanya acaba de situar-se per sota del nivell espantador de 20%, assolint el 19,79%, en un retrocés que no s'havia vist des de 2007. Els homes són els qui més s'aprofiten aquest recuperació, amb prop de dos terços de les noves ocupacions creades. Les xifres relatives al món laboral espanyol són facilitades per l'Enquesta de Població Activa de l'INE.

Notícies relacionades