miércoles, 3 de noviembre de 2010

Comissió Bilateral Generalitat - Conselh Generau d'Aran

Dimecres, 3 de novembre de 2010

Comissió Bilateral Generalitat -
Conselh Generau d'Aran
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presidit la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat de Catalunya - Conselh Generau d'Aran, que ha tingut lloc a la seu del Departament avui, dimecres 3 de novembre. Aquest organisme s'encarrega de determinar les competències i els serveis que es transfereixen entre les dues administracions, valora els serveis traspassats i n'estableix les dotacions econòmiques corresponents.

El conseller Jordi Ausàs ha estat acompanyat per representants de diversos departaments del Govern, mentre que el Síndic d'Aran, Francés Boya, ha estat acompanyat per altres consellers del Conselh Generau.

Durant la trobada d'avui s'han assolit diversos acords en matèria de finançament de serveis. En concret, el Govern finançarà amb 1.617.904 euros diferents serveis i programes de salut de l'Aran. En l'àmbit de la prestació de serveis de transports de viatgers el Govern traspassarà 180.000 al Conselh Generau, mentre que en matèria de cultura el finançament serà de 150.000 euros.

En l'àmbit de la promoció de l'aranès, el Govern, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Conselh Generau han acordat posar en funcionament una plataforma audiovisual en llengua occitana a la Val d'Aran, que rebrà una inversió del Govern de 300.000 euros. També en aquesta matèria, el Govern finançarà amb 114.423 euros el Pla de Treball 2010 de promoció de l'occità.