jueves, 3 de marzo de 2011

Absolta la botiga que es va revoltar contra la SGAE pel cànon

Els CD i DVD són productes tradicionalment gravats amb el cànon digital. (Gcfairch)

  • La SGAE reclamava 16.759 euros a la botiga Padawan.
  • La sentència eximeix el comerç de qualsevol pagament, convertint-se així en el primer cas en què s'aplica el nou concepte de cànon digital imposat per la UE.
EFE. 2011.03.03 - 13:03
L'Audiència de Barcelona ha absolt a la botiga d'informàtica Padawan de pagar el gravamen que li exigia la SGAE per la venda de suports digitals, en la primera sentència que aplica la doctrina del Tribunal de Justícia de la UE que va declarar il legal el cànon vigent en Espanya .No obstant això, l'Audiència admet que la SGAE té dret a aplicar el qüestionat cànon sobre els suports digitals venuts a particulars, encara que no a empreses i professionals.

La sentència eximeix Padawan de qualsevol pagament per considerar que resulta impossible calcular quina part d'aquest material es destinava a ús domèstic. Aquesta botiga, a qui la SGAE reclamava 16.759 euros, va aconseguir amb diversos recursos que el tribunal europeu declarés no conforme al dret comunitari la "aplicació indiscriminada" del cànon, en particular a equips, aparells i suports-com CD o DVD-que no es s'hagin posat a disposició d'usuaris privats i estiguin reservats a usos diferents de la realització de còpies privades.
Un gravamen indiscriminat de tots aquests suports és injust
D'acord amb aquesta sentència del tribunal europeu, dictada l'octubre passat, l'Audiència de Barcelona ha absolt ara a Padawan de totes les reclamacions que plantejava la Societat General d'Autors, que a més haurà de pagar les costes del procés judicial, en una sentència que ja és ferma.

En opinió del tribunal, només cal la mera acreditació que alguns dels compradors d'aquests suports digitals van ser empreses públiques i privades per advertir que en aquest cas el cànon "es va pretendre aplicar indiscriminadament, fins i tot a casos en que clarament no havien de ser destinats a còpia privada ".

L'Audiència argumenta que si abans de l'era digital "tenia cert sentit" que el cànon recaigués sobre els mitjans de gravació, principalment cintes de casset i vídeos, doncs en la seva majoria anaven destinats a la còpia privada, ara els suports digitals no només serveixen a aquesta finalitat, sinó que són també "instruments de treball".
"Un gravamen indiscriminat de tots aquests suports és injust, ja que no respon a la justificació originària de la compensació equitativa, que és exclusivament pal.liar el perjudici generat per l'excepció de còpia privada", argumenta l'Audiència d'acord amb la doctrina del Dret comunitari.

La sentència afegeix que només està justificat el "meritació del cànon" sobre els suports digitals venuts o posats a disposició de particulars "que presumiblement hagin de ser destinats a un ús privat i no a una activitat professional".

El punt de vista de les gestores

Les entitats de gestió agrupades en Copy España, organisme que integra diverses entitats, entre elles la SGAE i CEDRO, assenyalen per mitjà d'un comunicat que la decisió de l'Audiència reconeix l'obligació d'aquest cànon en els equips i suports digitals destinats a particulars " perquè n'hi ha prou la presumpció que poden utilitzar per realitzar còpies privades, sense necessitat d'acreditar el seu ús efectiu ".

L'advocat de Padawan, Josep Jover, que es va presentar a les passades eleccions catalanes pel Partit Pirata, manté que l'Estat podria reclamar a la SGAE fins a 300 milions d'euros en concepte de devolució del cànon digital aplicat als suports digitals adquirits per la administració pública.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va anunciar al seu moment que reclamaria a la SGAE la devolució de l'import que l'administració catalana va pagar en concepte del cànon digital, emparant-se en la mateixa sentència del tribunal comunitari.

Relacionades en 20minutos.es