sábado, 12 de marzo de 2011

La Caixa i Banc Sabadell superen el llindar de solvència i es salven de les exigències de recapitalizació del Banc d'Espanya


Unnim i CatalunyaCaixa no arriben als límits exigits i necessitaran un augment de capital de 558 i 1.718 milions d'euros respectivament.

La Caixa i Banc Sabadell són les dues úniques entitats catalanes que acompleixen els requisits de l'Estat. Així ho ha fet públic aquest dijous el Banc d'Espanya, que ha detallat els diners que cada banc necessitarà per arribar als nivells de solvència que demana el govern espanyol. D'aquesta manera, les dues entitats superen el 8% que exigeix la normativa a les entitats que tenen almenys un 20% de títols col·locats entre tercers i menys d'un 20% de finançament majorista, característiques pròpies de la majoria de bancs. Per contra, les altres dues grans entitats catalanes, CatalunyaCaixa i Unnim, no assoleixen el mínim del 10% del solvència que se'ls exigeix, ja que tenen menys d'un 20% de títols col·locats entre tercers i més d'un 20% de finançament majorista. El capital propi de CatalunyaCaixa es queda en el 6,5% i, per arribar al 10%, necessitaria una recapitalització per valor de 1.718 milions, segons el supervisor bancari, mentre que Unnim que va anunciar la seva conversió en banc el mes de gener, assoleix un capital bàsic del 6,7% i necessitaria 568 milions per recapitalitzar-se i assolir el mínim de solvència que se li exigeix.
DIVENDRES, 11 DE MARÇ DE 2011 05:00 H
CatalunyaCaixa, Unnim i les fusions on hi participen Caixa Penedès i Caixa Laietana (Mare Nostrum i Bankia) no assoleixen el mínim de solvència del 10% de capital bàsic que exigeix el l'Estat a les caixes. Segons ha publicat aquest dijous el Banc d'Espanya, el capital bàsic de CatalunyaCaixa es queda en el 6,5%, mentre que Unnim arriba al 6,7%. Bakia assoleix el 7,1% de capital propi i Mare Nostrum, el 8,4%. L'informe també constata que 'la Caixa' i Banc Sabadell es salven de les demandes de recapitalització ja que compleixen amb la solvència del 8% que li exigeix el nou decret de les caixes a les entitats que es transformin en banc.

La Caixa, líder de solvència
Tot i que encara és una caixa d'estalvis, 'la Caixa' ja ha iniciat el procés per transformar-se en banc. Tal com va anunciar a finals de gener, el grup financer té previst traspassar el negoci financer i les participacions a Telefónica i Repsol a Criteria, que es convertirà en CaixaBank. Segons la pròpia entitat, després de l'operació el banc arribarà a una solvència del 10,9%.