martes, 5 de abril de 2011

Més de 5,3 milions de catalans estan cridats a les urnes a les eleccions municipals del 22 de maig


Aquest dilluns s'ha iniciat el procés d'exposició pública del ens i de rectificació de dades

Més de 5,3 milions de catalans estan cridats a les urnes a les eleccions municipals, segons dades provisionals. Aquest dilluns, s'ha iniciat el procés d'exposició pública del cens en període electoral i de rectificació de les dades per als comicis, inclosos els del Consell General de l'Aran. Les dades es podran consultar fins l'11 d'abril i els ajuntaments estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents dels seus municipis, segons el Departament de Governació. Durant aquest període es podran presentar reclamacions davant de les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral o dels ajuntaments, per modificar les dades i sobre inclusió o exclusió del cens.
DIMARTS, 5 D'ABRIL DE 2011 05:00 H
També durant el mateix termini, els representants de les candidatures poden impugnar el cens de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagin registrat un increment de residents significatiu i no justificat. L'Oficina del Cens Electoral farà públiques les rectificacions i notificarà als reclamants i als ajuntaments la resolució de les peticions el 15 d'abril.

La consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb la identificació prèvia de la persona interessada o mitjançant l'exposició al públic de les llistes electorals, si no es compta amb mitjans informàtics suficients. La xifra provisional d'electors a Catalunya per a les properes eleccions municipals és de 5.306.890 (5.240.686 electors residents i 66.204 electors estrangers residents a l'estat espanyol), mentre que a les eleccions al Consell General d'Aran és de 6.674.

Així mateix, les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral publiquen en el butlletí oficial de cada província (BOP) del 4 d'abril el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d'elles. Aquestes dades són provisionals, ja que fins al 10 d'abril els electors poden presentar-hi reclamacions.