jueves, 6 de octubre de 2011

El Consell Comarcal adverteix que, si la Generalitat no agilitza els pagaments pendents, perilla la garantia d'alguns serveis


Hi ha pendent un pagament de 7 milions d'euros
DIMECRES, 5.10.2011. 16:24 H
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental José Orive ha informat, en el primer Consell d'Alcaldes d'aquest mandat, de la complicada situació financera que pateix l'administració supramunicipal com a conseqüència de no rebre quan correspon els pagaments de la Generalitat corresponents a l'Adenda d'Educació i el Contracte programa de serveis socials principalment. Orive ha advertit: 'Ara mateix està en risc la capacitat del Consell Comarcal per complir amb les obligacions i compromisos assumits amb el territori i, si no se soluciona, es pot arribar a una situació en què no es puguin garantir determinats serveis. Tot i que el Consell Comarcal està fent tot el possible perquè aquesta situació no es doni'. El Consell Comarcal presta serveis als ciutadans com el transport escolar, ajuts de menjador o servei d'atenció domiciliaria, entre d'altres.

A data d'avui, la Generalitat té pendent de pagament al Consell Comarcal al voltant de 7 milions d'euros, dels quals només 1.200.000 tenen concretada data de pagament. En el cas de que la Generalitat no liquidi una part dels imports pendent abans del mes de desembre, el Consell Comarcal tindrà dificultats importants per front a les obligacions amb ajuntaments i proveïdors de serveis, la qual cosa pot posar en risc real determinats serveis de caràcter comarcal. En relació al pressupost del Consell Comarcal, Miquel Estapé ha explicat que l'últim any hi ha un dèficit de 300.000 euros derivats de compromisos assumits amb els serveis prestats i que s'estan fent els ajustos necessaris per reduir aquesta quantitat. 
 
Sobre la situació financera que pateix el món local, al mateix Consell d'Alcaldes ha aprovat un manifest sobre el finançament de les administracions locals, en el què es denuncia la situació financera preocupant que pateixen moltes administracions locals i  que també s'està donant a la nostra comarca. El manifest, aprovat amb el suport de la totalitat d'alcaldes i alcaldesses assistents fa referència a les dificultats que els municipis tenen per complir les seves obligacions i proposa al Govern de la Generalitat un Acord per l'estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans que hauria de fixar un calendari pel pagament del deute de la Generalitat amb el món local, l'increment de recursos destinats als ajuntaments i la garantía del manteniment de l'aportació del Govern derivada de convenis i acords que afectin a competències municipals, especialment en matèria social i educativa.