miércoles, 26 de octubre de 2011

Quina percepció tenim els internautes sobre la qualitat a Internet?


LA TEVA OPINIÓ ÉS EL QUE IMPORTA
L'Associació d'Internautes presenta un nou qüestionari per elaborar el Cinquè estudi de la Percepció dels internautes sobre la qualitat d'Internet , amb el qual es pretén contestar aquesta pregunta: Com valorem els internautes a les operadores i la qualitat dels seus serveis d'accés ?.

2011.10.23 - El Cinquè Estudi de Percepció dels internautes sobre la qualitat d'Internet, pretén complir els següents objectius:
. Obtenir la valoració general que els internautes tenen de la xarxa, dels operadors d'accés i dels prestadors de serveis.
. Obtenir la valoració sobre una sèrie de paràmetres específics que són els que componen la valoració general a què es fa referència en el punt anterior: fiabilitat d'accés, velocitats, verificació, etc.
. Addicionalment es pretén conèixer l'opinió dels usuaris sobre el desenvolupament de la SI a Espanya i el grau de confiança que obtenen els diferents agents que intervenen en el mercat.
L'Associació d'Internautes convida a participar a tots i totes les internautes a respondre aquest QÜESTIONARI , que ens ajudarà a conèixer de forma rigorosa la nostra percepció de la prestació dels serveis de telecomunicacions.
RELACIONADES:
PRIMER ESTUDI:
SEGON ESTUDI:
III ESTUDI SOBRE LA "PERCEPCIÓ DE LA QUALITAT DELS ACCESSOS de banda ampla"
IV ESTUDI SOBRE LA "PERCEPCIÓ DE LA QUALITAT DELS ACCESSOS de banda ampla"