miércoles, 17 de agosto de 2016

El Parlament tanca el segon període de sessions de l'XI legislatura amb 11 projectes de llei, 30 proposicions de llei i 5 iniciatives legislatives populars en tràmit

Dijous, 4 d'agost de 2016. Palau del Parlament

 El Parlament ha tancat el segon període de sessions de l'XI legislatura amb 11 projecte de llei, 30 proposicions de llei i 5 iniciatives legislatives populars en tràmit. Des de l'inici de la legislatura, el 26 d'octubre de 2015, el ple ha fet 21 sessions, ha aprovat 1 llei i ha validat 6 decrets del govern, dos dels quals es tramiten com a projectes de llei.

El ple va aprovar per unanimitat l'1 de juny la llei de modificació de la llei de mesures fiscals i financeres del 2011. La iniciativa, fruit d'una proposició conjunta de tots els grups i tramitada en lectura única, prorroga fins al 31 de desembre de 2019 la competència de l'Institut Català de les Empreses Culturals per aprovar les bases i convocatòries dels ajuts a les empreses culturals.

 El ple també ha ratificat el codi de conducta dels diputats; ha aprovat 27 resolucions, entre les quals la de la comissió d'estudi del procés constituent, ara suspesa pel Tribunal Constitucional, i 62 mocions, i ha fet 78 preguntes orals al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i 117 als consellers, que a més han respost 86 interpel·lacions.

Comissions
Les setze comissions s'han reunit en 195 sessions des de l'inici de la legislatura, en què han fet 244 resolucions, 160 preguntes orals, 114 compareixences i 36 sessions informatives.

A més, la comissió d'interior ha aprovat 32 conclusions del grup de treball sobre la utilització per la policia de pistoles elèctriques, que inclouen l'ús regulat d'aquestes armes.

Projectes de llei en tràmit
Dels onze projectes de llei en tràmit, dos són fruit de decrets llei validats pel ple que la cambra va aprovar que es tramitessin com a projectes: el de mesures urgents en matèria de contractació pública, pendent del debat de totalitat, i el de modificació de la llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que ja l'ha superat.

Dels nou restants, quatre ja han fet els respectius debats de totalitat: el d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives; el del llibre sisè del codi civil, relatiu a les obligacions i els contractes; el del canvi climàtic, i el de modificació de la llei d'estadística, aquest darrer ja en fase d'esmenes a l'articulat. Els cinc pendents de superar el debat de totalitat són el de la llei d'arquitectura i quatre d'admesos a tràmit recentment: el de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que es tramita pel procediment d'urgència; el de modificacions urgents en matèria tributària i el de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que el govern ha demanat que es vegin en lectura única, i el de pròrroga del pla Serra Húnter.

El govern ha presentat tretze projectes de llei, però el 8 de juny, i per primera vegada en la història del Parlament, el ple va rebutjar el de pressupostos de la Generalitat, per al 2016, en aprovar les esmenes a la totalitat que hi havien presentat C's, el PSC, CSQP, el PPC i la CUP, i posteriorment el mateix executiu va retirar el de mesures fiscals, administratives i financeres. El rebuig dels pressupostos va portar el president de la Generalitat a anunciar aquell mateix dia que se sotmetrà a una qüestió de confiança.

Proposicions de llei
Pel que fa a les proposicions de llei, la cambra en té trenta en tràmit. Dues estan pendents del debat final i amb el termini d'esmenes a l'articulat obert: la de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament i la de modificació de la disposició addicional de la llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, totes dues del PSC.

Cinc han superat el debat de totalitat: la de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (JxSí i CUP); la d'adaptació de la llei de vegueries a la creació de la comarca del Moianès i la vegueria del Penedès (JxSí); la de modificació de la llei de suport a les famílies per establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (C's); la de l'aprofitament de l'excedent alimentari (PSC), i la de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual (C's).

Setze són a punt perquè el ple en faci el debat de totalitat, i la resta es troben en fases diverses de la tramitació.

Iniciatives legislatives populars
La cambra tramita també cinc proposicions de llei més, en aquest cas fruit d'iniciatives legislatives populars. Dues, la de la renda garantida de ciutadania i la de modificació de la llei de finances públiques, són a punt perquè el ple en faci els respectius debats finals, mentre que la de regulació de les associacions de persones consumidores de cànnabis, la de la llei electoral i la de mesures urgents per a l'habitatge ja han superat el debat de totalitat.

Tercer període de sessions
El tercer període de sessions començarà l'1 de setembre, i la cambra hi farà el debat i la votació de la primera qüestió de confiança de la seva història, que el president de la Generalitat va anunciar el darrer ple del juliol que es farà el 28 de setembre.