sábado, 5 de marzo de 2011

Padawan ABSOLT ... la SGAE CONDEMNADA ... FINS A COSTES


La Secció 15 de l'Audiència de Barcelona ha absolt a la mercantil padawan, sl, que havia estat demandada per la SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS (SGAE) en reclamació de l'anomenat "Cànon Digital". La Sentència, contra la qual no cap recurs, és fruit de la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, interposada per la pròpia Sala a instàncies de Padawan, SL Adaptant-se a la Sentència de l'Alt Tribunal de la Unió europea, la nova Sentència de la Secció 15 de l'Audiència de Barcelona, declara que és forçós discriminar, un a un, quins aparells i material venuts ho són a empresaris i professionals i que aparells ho són a particulars. Només a aquests últims podria liquidar cànon, però aquests podrien acreditar encara, que no han utilitzat el material per còpia privada.

2011.03.03 - En aquest cas tampoc haurien de pagar compensació per còpia privada.De la mateixa manera tampoc es podria pagar compensació si el perjudici és mínim, ja que l'import, en cada cas, "s'ha de calcular sobre la base del perjudici causat als autors de les obres protegides ... per còpia privada ". A més, tampoc podran cobrar ni per les obres no protegides, ni pels autors que no representin.

Però la sentència va més enllà, parla de que el cànon per còpia privada té una única justificació que són les còpies privades que es realitzen d'una obra legalment adquirida.Insisteix la sala, com ja va manifestar el TJUE, que el Cànon Digital no és, ni pot ser, una mesura indemnitzatòria per altres defraudacions que pugui patir la propietat intel lectual de les empreses o autors que representin amb drets en actiu.

L'anomenat "just equilibri" que permet cobrar el "Cànon Digital" és la suma de les dues premisses anteriors.
Finalment, declara que es va acreditar per part de la demandada, que es va vendre material a empreses, institucions i professionals, i per això, perquè no es pot recaptar indiscriminadament ja que això afectaria el "just equilibri", absol padawan.

Josep Jover, lletrat que ha defensat Padawan, SL, afegeix a més que aquesta sentència obre definitivament una via expedita perquè empreses, administracions i professionals puguin demanar a les entitats de gestió la devolució de l'esmentat "Cànon Digital", que es va imposar al mercat el 2003. 

Links d'accés a la Sentència de l'Audiència de Barcelona 

http://bit.ly/eEVCvJ

http://bit.ly/hBKvuG

http://bit.ly/i1JylQ

Link d'accés a tota la història del procediment, inclosa la sentències del Tribunal de la Unió Europea així com els personatges intervinents. http://www.sgaecontratraxtore.com/cms/


Difon Associació d'Internautes

DEFENSOR DEL INTERNAUTA Reclama el cànon digital de les factures des de 2003. 

Font: internautas.org