martes, 7 de junio de 2011

ONU: "Les lleis contra l'intercanvi d'arxius violen els drets humans"

Por Miguel Jorge| 3 de Juny de 2011, 14:30

Sorprenent el que avui s'aprova en el Consell de Drets de les Nacions Unides . Un al.legat en contra de totes les regulacions que estan en marxa en els diferents països per eradicar l'intercanvi d'arxius a la xarxa. En el mateix,situen a la Llei de Economia Digital al Regne Unit o la mateixa Hadopi de França com regulacions desproporcionades que xoquen i violen els drets humans i es demana als estats que deroguin o esmenin totes les regulacions en curs .
L'informe, titulat "Informe Especial sobre la promoció i la protecció del dret a la llibertat d'expressió i opinió", explica detalladament cada una de les mesures que estan en marxa pels diferents governs per castigar la infracció sobre els drets d'autor a la xarxa . Situant com "molt greu" el que es pugui arribar a negar als ciutadans l'accés a Internet . L'informe diu així:
Si bé les propostes en marxa bloquegen i filtren als usuaris de contingut específic en la xarxa, els estats també han adoptat mesures per tallar l'accés a Internet per complet. Tallar als usuaris aquest accés, independentment de la justificació que es presenti, ja sigui per drets d'autor o altres causes similars, és una mesura desproporcionada i per tant una violació de l'article 19, apartat 3, del pacte internacional sobre els drets civils i polítics.
Aquestes mesures també estan incloent una legislació basada en el concepte de "resposta gradual" (Hadopi o la Llei de Economia Digital) que imposa sancions als infractors de drets d'autor, donant lloc a la suspensió del servei d'Internet
Instem els estats a derogar o esmenar les lleis de drets d'autor intel.lectual que permeten als usuaris la desconnexió i que s'abstinguin d'adoptar les lleis
Tota una declaració a la qual només podem sumar-nos i donar-li la benvinguda. L'informe, per sobre de lleis o activitats il.lícites d'alguns usuaris, posa l'accent en els drets dels ciutadans per sobre dels de la indústria de la música o el cinema que són precisament per a les quals estan conformades aquestes lleis. Veurem si serveix d'alguna cosa.