miércoles, 2 de noviembre de 2011

El Parlament redueix un 12,34% el pressupost del 2012

Els diputats renuncien a una paga l'any vinent

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres el pressupost del 2012 amb el vot a favor de tots els partits de la cambra excepte SI, que puja a 52.296.665,57 euros, un 12,34% menys que el d'aquest any, en concret 7.360.224,78 euros. Els diputats han aprovat la supressió d'una de les seves catorze pagues, la reducció per primera vegada de la subvenció anual per al funcionament dels grups parlamentaris, que serà un 5% menor, i la rebaixa del 84,34% al capítol d'inversions, entre altres mesures de contenció de la despesa. El pressupost, que inclou aquestes mesures d'austeritat, ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els diputats, a excepció dels tres de Solidaritat, que hi han votat en contra. Amb aquesta mateixa votació, la cambra també ha aprovat el pressupost del Síndic de Greuges per a l'any vinent, xifrat en 6.998.820 euros, quantitat que equival a una reducció de l'11,87% respecte al del 2011 i que comporta una reducció de quasi un milió d'euros. En comparació amb el del 2010 és el 21% més baix.

DIMECRES, 2 DE NOVEMBRE DE 2011 13:23 H
Un cop aprovat el projecte de pressupost de la cambra i del Síndic de Greuges, la presidenta, Núria de Gispert, l'enviarà al conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, perquè l'inclogui en l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012.
El pressupost del Parlament ha baixat progressivament i de forma contínua des del 2008, any que va ser de 72,1 milions d'euros. Així, el del 2012 representa una reducció del 27,5% en relació al del 2008 i del 23,90% respecte al del 2009, que va ser de 68,3 milions d'euros, i és inferior al del 2005.
Les retribucions als diputats i al personal de la cambra té una partida de 24.879.901,77 euros, xifra que representa una reducció del 6,57%. La supressió d'una de les catorze pagues dels diputats representarà un estalvi de 753.588 euros. 
A més, es mantenen les reduccions a les retribucions dels diputats acordades el juny del 2010, que són del 15% per als membres de la mesa i els presidents de grup, del 10% per als portaveus i del 8% per a la resta, i també la del 5% per als funcionaris. 
Les despeses de béns corrents i serveis, és de 10.473.763,80 euros, quantitat que representa una reducció del 9,18%, que s'aconsegueix amb importants rebaixes a les partides destinades a protocol, viatges, comunicació, consum energètic, manteniment i servei de neteja. Aquest capítol també inclou la reducció del parc mòbil, que quedarà constituït per cinc vehicles (el 2010 n'hi havia 18).
La subvenció per al funcionament dels grups és de 16.248.000,00 euros, i per primer cop des del restabliment del Parlament, el 1980, aquesta partida experimenta una rebaixa. Concretament, els grups rebran el 2012 el 5% menys en subvencions que el 2011, cosa que representa un estalvi de 855.000 euros.
En inversions, el pressupost és de 685.000 euros, és a dir, 3.688.000 euros menys que el 2011, amb una reducció del 84,34%. Aquest pressupost d'inversions es destinarà al manteniment de l'edifici històric del Parlament i a continuar implementant mesures d'estalvi energètic.

ETIQUETES: 2012parlamentpressupostreducciósolidaritat
directe.cat