miércoles, 2 de noviembre de 2011

Perpinyà, Figueres i Girona, cap al màrqueting territorial conjunt


Primera conferència organitzada pel think tank Opencat a Perpinyà
És possible dissenyar un màrqueting sobre una destinació geogràfica global, que sumaria Perpinyà, Figueres i Girona, és possible? Aquest postulat, que permetria fer pinya per actuar a nivell internacional, va ser debatut el 21 d'octubre a Perpinyà, a iniciativa del think tank Opencat.
Dissabte, 22.10.2011. 13:15h

L'eix geogràfic definit per les ciutats de Perpinyà, Figueres i Girona, han acordat, s'orienta cap a un projecte d'unió, per tal d'impulsar una imatge comuna a nivell internacional. Aquesta projecte innovador va centrar la primera conferència-debat titulada "Poden sumar Perpinyà i Girona?", convocat pel think tank Opencat, el 21 d'octubre, a la seu de l'àera urbana de Perpinyà Mediterrània. En aquest motiu, Marta Felip i Marta Madrenas, tinents d'alcaldia de les dues ciutats sud-catalanes, conjuntament amb Jean-Paul Alduy i Romain Grau, president i vicepresident de l'àrea urbana de Perpinyà Mediterrània, es van comprometre a treballar per dinamitzar una campanya de comunicació conjunta. Aquest projecte, que acompanyaria l'obertura de la línia d'Alta Velocitat entre Barcelona i París, el desembre 2012, va ser objecte d'intencions molt concretes, manifestades pels electes. Aquests van contraposar arguments en relació amb les seves respectives polítiques municipals de promoció territorial, tot coincidint en la idea d'addicionar recursos, amb l'objectiu de crear un nou màrqueting territorial, que aixoplugaria l'oferta de tot l'eix geogràfic que representen.

En aquest sentit, Marta Felip va esmentar « la gran força del Museu Dalí », tot destacant « tenim molt bona gastronomia a l'Empordà, volem reflectir un turisme de sol i platja, com també d'espais naturals de qualitat, però no tenim universitat ». Com a president de la federació de 36 municipis del Rosselló, Jean-Paul Alduy va ressaltar un « dèficit de marca en totes tres ciutats, llevat de Figueres, amb Dalí », i va suggerir una marca global « que queda per dissenyar, per poder acollir el TGV a través d'una campanya de comunicació d'alt nivell, que sortiria a la premsa europea ». Com a representant de l'ajuntament de Girona, Marta Madrenas va matisar « no estem preparats per seguir un moviment de marca global, perquè ens hi diluiríem, però ens hi hem d'apuntar ».

L'acte, amb participació de 150 actors del món econòmic, institucional i política de banda i banda de la ratlla fronterera, va ser motiu per Romain Grau per posar de manifest « un mode econòmic orientat cap a la intel·ligència ». El vicepresident de Perpinyà Mediterrània va destacar « la crisi ens obliga a aquest màrqueting global » i va promoure la idea de « tenir visibilitat des de Berlín i Tòquio ». El president d'Opencat, Vincent Dumas, moderador, va avançar la idea de « potenciar el diàleg » entre les ciutats, com a condició « per treballar l'atractivitat, que és un motor de desenvolupament de l'eix eurocatalà a nivell internacional ». També va resumir les declaracions formals dels electes, d'acord amb un lideratge del projecte per part de Jean-Paul Alduy, amb la ciutat de Figueres com a punt de trobada.

Conferència "Poden sumar Perpinyà i Girona?", Perpinyà, 21 d'octubre 2011 © Opencat
© Opencat
© Opencat